Sú používané vo všetkých typoch priemyslových inštalácií, v elektrárňach, teplárňach a sanite (čistiarne odp. vôd, čerpanie splaškov, úpravňa vody). Inštalujú sa u čerpadiel, motorov, kompresorov, turbín, ventilátorov a pod. Kompenzujú tepelnú rozťažnosť potrubia a korigujú nesóusosť. Eliminujú vibrácie, tlmia hluk a pohlcujú energiu hydraulického rázu.

Minerálne oleje a kvapalné plyny

ERV-GS HNBR -35°C až 120°C

ERV-GS -20°C až 90°C

ERV-G -20°C až 90°C

ERV-G LT -40°C až 90°C

Voda a odpadové vody

ROTEX -40°C až 130°C

ERV-R -40°C až 100°C

ERV-BR -50°C až 70°C

ERP -40°C až 90°C

Chémia a potraviny

VITEX -15°C až 90°C

ERV-W -20°C až 90°C

ERV-TA Vysoká chemická odolnosť

ERV-GR -20°C až 100°C

Príruby a príslušenstvo

Príruby, príslušenstvo