Vedenie spoločnosti

Zoroslav Potrok

riaditeľ spoločnosti
GSM: +421 903 44 75 75
E-MAIL: ms@macroflex.sk

Eva Potroková

manažér kvality

Technické oddelenie

Zoroslav Potrok

GSM: +421 903 44 75 75
E-MAIL: ms@macroflex.sk

Tomáš Mikéci

GSM: +421 911 882 243
E-MAIL: tomas.mikeci@macroflex.sk

Administratíva a logistika

Silvia Potroková

GSM: +421 911 147 575
E-MAIL:  silvia.potrokova@macroflex.sk
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.