tlaková skúška chráničky PTFE clear

tlaková skúška chráničky PTFE

tlaková skúška chráničky PVC

tlaková skúška nerezovej chráničky

Bezpečnostné externé chráničky potrubných spojov sú použiteľné vo všetkých odvetviach priemyslu.

Ich primárnou základnou funkciou je ochrana a prevencia poškodenia potrubných tesnení a komponentov potrubia pred nebezpečným výronom toxických, korozívnych a nebezpečných médií ako sú kyseliny, horúce oleje alebo para.

Bezpečnostné externé chráničky predstavujú posledný krok ochrany. Nie sú navrhnuté na nekonečnú ochranu pred netesnosťami ale sú určené na prevenciu a prvotnú ochranu pred možnými nebezpečnými následkami  spôsobenými únikom výbušných alebo nebezpečných médií pod tlakom, čím znižujú straty spôsobené vynúteným okamžitým zastavením výroby alebo straty ľudských životov.

Katalóg je možné stiahnuť tu.