Pri správnom a včasnom projektovaní, je možné skoro pre všetky predpokladané kombinácie požiadaviek na dilatáciu nájsť to najvhodnejšie riešenie. Naša spoločnosť má dlhoročné praktické skúsenosti ako i skúsenosti z oblasti návrhu kompenzátorov a preto Vám vieme optimálne poradiť pri samotnom návrhu. Vysoká kvalita prevedenia tkaninových kompenzátorov je zaručená výberom a použitím kvalitných materiálov ako i samotným spracovaním. Rozhodujúcim prvkom pre funkčnosť a životnosť tkaninových kompenzátorov je ich správna montáž. Naša spoločnosť disponuje dostatočným počtom kvalifikovaného montážneho personálu, ktorý je pripravený na požiadanie vykonať korektnú montáž nami dodaných kompenzátorov.

Tkaninové kompenzátory

Typ 11

Typ 12

Typ 14

Typ 15

Typ 16

Typ 21

Typ 22

Typ 23

Typ 31

Typ 32

Typ 33

Typ 35

Typ 42

Typ 43

Typ 45

Typ 51

Typ 52

Typ 53

Typ 54