PIHASA – priemyselné filtre na mieru

Spoločnosť PIHASA S.A. navrhuje, vyrába filtre na mieru pre priemyselné aplikácie v oblasti vody, olejov, uhlovodíkov alebo iných priemyselných kvapalín.

Viac ako 30-ročné skúsenosti a technické zázemie umožňujú návrh a výpočet filtrov so špecifickými požiadavkami s ohľadom na typ filtrovanej kvapaliny, viskozitu a hustotu média, požadovaný prietok, prevádzkový tlak a teplotu, stupeň filtrácie, akceptovateľný diferenčný tlak, veľkosť a montážnu konfiguráciu atď.

Výroba je v súlade s príslušnými predpismi a smernicami EU. V prípade potreby je možné dodať aj detailný výpočet potrebný k technickej certifikácii a vydaniu príslušného technického osvedčenia.

V spolupráci so spoločnosťou PIHASA S.A. ponúkame nasledovné typy priemyselných filtrov pre konkrétne špecifikované pracovné podmienky:

  • priemyselné filtre typu simplex
  • priemyselné filtre typu duplex
  • automatické samočistiace filtre
  • filtre s vymeniteľnými vložkami

Vzhľadom na to, že sa jedná o náročnú technicky kvalifikovanú a špecializovanú oblasť prípravy a návrhu, súborný katalóg nie je k dispozícii. Výroba a návrh je možná podľa štandardov ASME VIII, AD-Merkblatt alebo EN 13445 (PED2014/68/EU).

Brožúru priemyselných filtrov je možné stiahnuť tu.