PTFE kompenzátory

PTFE kompenzátory sú potrubné prvky určené pre elimináciu pohybov vo všetkých rovinách, kmitov a vibrácií, montážnych nepresností na potrubných systémoch alebo aparátoch. Teleso kompenzátora z materiálu PTFE je vhodné najmä pre použitie v chemických a farmaceutických priemyselných aplikáciach. Výborná chemická odolnosť takmer voči všetkým priemyselne používaným chemikáliam predurčuje tento produkt k dlhodobej bezporuchovej prevádzke bez efektu starnutia.

katalógový list PTFE kompenzátorov je možné stiahnuť tu.