Bronzo grafitové

PTFE

Klzné dosky sú špeciálne uloženia vyvinuté na znižovanie koeficientu trenia v potrubných systémoch, výsledkom čoho je zníženie hodnoty zaťaženia v potrubných uloženiach pri termickom zaťažení potrubného systému. Bývajú obyčajne umiestnené medzi uložením potrubia a konštrukciou.

Klzné dosky je možné rozdeliť  na PTFE klzné dosky s oblasťou použitia do 150°C a na bronzo-grafitové klzné dosky s vyššou pracovnou teplotou alebo zaťažením alebo v prípadoch s náročnými pracovnými podmienkami, kde sa očakáva vyššia životnosť uložení.

Klzný prvok PTFE alebo bronzo-grafitové teleso je pevne uchytený v oceľovej základovej doske, ktorá je navrhnutá na privarenie k oceľovej konštrukcii. Na zabezpečenie nízkeho koeficientu trenia a dlhej životnosti je potrebné vrchnú časť klzných dosiek opatriť lešteným plechom z ocele tr. 17.

Katalógový list klzných dosiek bronzo grafitových možno stiahnuť tu.

Katalógový list klzných dosiek PTFE možno stiahnuť tu.