Dodávka tkaninových kompenzátorov pre cementáreň CRH Rohožník.

Macroflex Slovakia realizovala v roku 2018 dodávku 2 ks tkaninových kopenzátorov typu 21 pre cementáreň CRH (Slovensko) Rohožník. Jednalo sa o dodávku kompenzátorov vo forme montážnych jednotiek na navarenie do potrubia s rozmerom 3187 x 1490 pre potrubie odsávania pecných plynov s prevádzkovou teplotou 400°C a vysokým podielom tuhých častíc. Vnútorné  oceľové časti montážnych jednotiek boli vyrobené z materiálu HARDOX.

Výmena gumových kompenzátorov pre EBO Jaslovské Bohunice

Spoločnosť Macroflex Slovakia realizovala v roku 2016 dodávku 12 ks gumových kompenzátorov typu MACT-F DN 1800/PN 6 pre EBO Jaslovské Bohunice. Jednalo sa o výmenu pôvodných kompenzátorov a vzhľadom na stav potrubia, ktoré vykazovalo nesúososť montážnych otvorov, boli kompenzátory opatrené špeciálnymi oválnymi montážnymi otvormi na uľahčenie montážnych prác.

MACROGUARD & TERMOGUARD

Od roku 2017 ponúka Macroflex Slovakia externé chráničky MACROGUARD a TERMOGUARD. Externé chráničky tiež známe ako prírubové kryty sa používajú v rôznych priemyselných odvetviach, kdeich hlavnou funkciou je prevencia pred vysokotlakým únikom média z poškodených spojov a tesnení. Takéto poškodenia boli zodpovedné za veľký počet nehôd po celom svete. Únik kyseliny, ropy a pary pod vysokým tlakom…

ELAFLEX hadica LG

Uvedením prečerpávacích hadíc typu LG na trh, prináša spoločnosť ELAFLEX nové riešenie pre prečerpávanie pohonných hmôt na čerpacích staniciach. Ľahká hadica je vhodná na beztlakové gravitačné prečerpávanie pohonných hmôt a minerálnych olejov do podzemných zásobníkov. Vlastnosti: vysoká flexibilita aj zimnom prostredí, nízka hmotnosť, hladké vnútro umožňuje vysoký prietočný výkon, robustná, vhodná pre trvalú prevádzku v…

PIHASA ASSISTANT – návrh kompletných potrubných uložení

V snahe pomôcť našim zákazníkom v oblasti detail designu potrubných uložení, vyvinula spoločnosť PIHASA freeware s názvom PIHASA ASSISTANT, ktorého úlohou je návrh kompletných potrubných uložení z katalógových prvkov potrubných uložení PIHASA. Program s príjemným užívateľským prostredím vedie intuitívnou formou užívateľa k zadávaniu potrebných parametrov a technických charakteristík požadovaného uloženia. Výsledkom je kompletný návrh potrubného uloženia so zostavným výkresom ako i zoznamy a…