Spoločnosť Macroflex Slovakia realizovala v roku 2016 dodávku 12 ks gumových kompenzátorov typu MACT-F DN 1800/PN 6 pre EBO Jaslovské Bohunice. Jednalo sa o výmenu pôvodných kompenzátorov a vzhľadom na stav potrubia, ktoré vykazovalo nesúososť montážnych

Od roku 2017 ponúka Macroflex Slovakia externé chráničky MACROGUARD a TERMOGUARD.

Externé chráničky tiež známe ako prírubové kryty sa používajú v rôznych priemyselných odvetviach, kdeich hlavnou funkciou je prevencia pred vysokotlakým únikom média z poškodených

Uvedením prečerpávacích hadíc typu LG na trh, prináša spoločnosť ELAFLEX nové riešenie pre prečerpávanie pohonných hmôt na čerpacích staniciach. Ľahká hadica je vhodná na beztlakové gravitačné prečerpávanie pohonných hmôt a minerálnych olejov do

V snahe pomôcť našim zákazníkom v oblasti detail designu potrubných uložení, vyvinula spoločnosť PIHASA freeware s názvom PIHASA ASSISTANT, ktorého úlohou je návrh kompletných potrubných uložení z katalógových prvkov potrubných uložení PIHASA. Program s príjemným užívateľským prostredím vedie