Dodávka tkaninových kompenzátorov pre cementáreň CRH Rohožník.

Macroflex Slovakia realizovala v roku 2018 dodávku 2 ks tkaninových kopenzátorov typu 21 pre cementáreň CRH (Slovensko) Rohožník. Jednalo sa o dodávku kompenzátorov vo forme montážnych jednotiek na navarenie do potrubia s rozmerom 3187 x 1490 pre potrubie odsávania pecných plynov s prevádzkovou teplotou 400°C a vysokým podielom tuhých častíc. Vnútorné  oceľové časti montážnych jednotiek boli vyrobené z materiálu HARDOX.